Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Nejnovější zprávy

7.června 2023

Poděkování

Helena Korecká

Děkujeme touto cestou paní Elišce Matěchové z firmy "Čokoládové pokušení" za cukrovinky, které věnovala dětem k MDD. Její  opětovné podpory si velmi vážíme.

1
25.května 2023

Oznámení výsledku rozhodnutí o přijetí do MŠ

Helena Korecká

V souladu s ustanovením § 34 odst. 2, 3, 5 a § 165 odst. 2 písm. b)

zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu

se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

bylo ve správním řízení Mateřské školy Koníček Železný Brod, příspěvkové organizace, zastoupené ředitelkou školy rozhodnuto takto: