Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Podmínky vzdělávání

Helena Korecká  |   1228x  |  

VĚCNÉ PODMÍNKY:

3 třídy

3 ložnice

relaxační místnost

logopedická místnost

společná jídelna, zbudovaná v roce 1997

4 umývárny pro děti

4 komplexy WC pro děti

3 šatny

kabinety a sklady pro učební pomůcky

tělocvična

kuchyň, zbudovaná v roce 2000

kuchyňka pro výdej jídla zbudovaná v roce 1997

hrubá přípravna zeleniny zbudovaná 2020

sklad potravin

Mateřská škola je dostatečně vybavena nábytkem, učebními pomůckami a hračkami. Hračky a učební pomůcky se obměňují dle potřeby a finančních možností. Dětská i učitelská knihovna má více než 200 titulů. Prostředí je estetické a hygienicky nezávadné. V každé šatně a na chodbách jsou umístěny nástěnky pro práce dětí, rodiče mají možnost si je vždy prohlédnout. Zahrada mateřské školy je naší chloubou co se týká zeleně, vybavení a upravenosti. Děti mají zde pískoviště, altánky, průlezky, houpačky, v létě bazén. Asfaltové chodníky využíváme pro vyžití na koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech. Zahrada poskytuje dětem možnost pohybového vyžití na zdravém vzduchu.

ŽIVOTOSPRÁVA:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle příslušných norem a předpisů. Jídelníčky na týden jsou vyvážené, je dodržován spotřební koš. Jsou dodržovány technologické postupy při přípravě jídla a nápojů. Pitný režim je zajištěn po celý den. Mezi jídly jsou dodržovány časové odstupy. Děti vedeme příkladem a vhodnou motivací ke zdravému stravování, hygienickým a kulturním návykům. Stravujeme se v pěkném prostředí nově vybavené jídelny.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:

Všechny děti v MŠ mají stejná práva, stejné možnosti, i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován. Všichni zaměstnanci vytváří dětem takové podmínky, aby se cítily spokojeně, sebejistě a bezpečně. Respektujeme individuální potřeby dětí, reagujeme na ně a napomáháme jejich uspokojování. Zatěžujeme děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností a vzhledem k jejich handicapu. Děti mají možnost relaxovat v klidných koutcích tříd. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývající z řádu chování a norem které jsou v mateřské škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní účastí dítěte při činnostech. Všichni zaměstnanci se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Věnujeme dostatečnou pozornost vztahům mezi dětmi, nenásilně tyto vztahy orientujeme prosociálním směrem jako prevenci šikany. Děti, které po obědě nespí, pouze po kratší dobu odpočívají.

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 3. října 2023
a svátek má Bohumil.

Grafika - podkova
Anketa