Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Zaměření mateřské školy

Helena Korecká  |   2545x  |  

Naše mateřská škola zahrnuje vedle dvou tříd běžného typu také jednu třídu pro 14 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zejména pro děti s logopedickou diagnózou.

Návštěva MŠ je možná v době jejího provozu a po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou. Na jaře pořádáme pro zájemce o naši MŠ Den otevřených dveří.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu:

Barevný rok v mateřské škole

Motto:

„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima“


Snažíme se o rozvoj tělesných, hudebních, výtvarných a rozumových dovednosti dětí. Prvořadým úkolem ve speciální třídě je prevence vad a poruch řeči, vzdělávání v oblasti komunikace a řeči. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, osvojování dovedností, které souvisí s přípravou na vstup do základní školy. Děti se učí správnému dýchání při hře na zobcovou flétnu. Spolupráce s rodiči probíhá formou konzultací.

Závěrem: Pokud potřebujete mateřskou školu pro své dítě, navštivte nás, rádi se s Vámi setkáme.

A na úplný závěr trochu moudrých slov:

Dítě potřebuje lásku! To však neznamená nějaké rozněžnělé hýčkání a rozmazlování. Dítě má mít ve svém prvním společenství hluboký pocit jistoty, že k někomu patří, kdo je neopustí, na koho může spoléhat, kdo je prostě jeho…

Matějček Zdeněk

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 1.9.2023
Změna e-mail adresy MŠ
Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace tímto sděluje, že ke dni 31.12.2023 bude ukončena platnost e-mailové adresy spec.mszb@volny.cz

S účinností od 1.1.2024 bude pro elektronickou komunikaci možné použít pouze e-mailovou adresu 
mskonicekzb@gmail.com

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
mskonicekzb@gmail.com
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 17. června 2024
a svátek má Adolf.

Grafika - podkova
Anketa