Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Informace k obnovení provozu MŠ od 12.4.2021

8.dubna 2021  |   Helena Korecká  |   75x  |  

Vážení rodiče,


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021


V mateřských školách:
·         dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí
·         dětem třídy, zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona


Zároveň se umožňuje osobní přítomnost dětem, jejichž zákonní zástupci jsou: 
·         zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
·         pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině,

          školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
·         pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
·         zaměstnanci bezpečnostních sborů
·         příslušníci ozbrojených sil
·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,

          o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky
·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
·         zaměstnanci Finanční správy České republiky
 
Děti budou 2x týdně testované antigenními testy (po, čt).

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu.

Je potřeba přijít s dostatečnou časovou rezervou.

Na výsledek testu se čeká 15 minut.


Bez negativního testu nebude možné dítě do MŠ přijmout.


Testovat se nemusí děti, které:
·         doloží, že prodělaly COVID-19  a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
·         doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu ze zdravotnického zařízení,

          který není starší než 48 hodin 

 
V případě, že nechcete dávat své dítě testovat, lze ho z předškolního vzdělávání omluvit a nadále se bude vzdělávat distančně.
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních viz  https://testovani.edu.cz/
 
Prosíme Vás o trpělivost.

Organizaci testování a další zabezpečení provozu školy připravujeme a budeme Vás včas informovat.


V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat.

       Helena Korecká - ředitelka

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zveřejněno: 8.12.2020
Divadlo Koloběžka - náhradní termín

Vážení a milí rodiče, ve čtvrtek 10.12. od 8.30 hod. navštíví naši MŠ DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou O VESELÉM VÁNOČNÍM STROMEČKU.

Zveřejněno: 2.12.2020
Snížení úplaty za školné

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu MŠ a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, § 6 odst. 5, bude školné za měsíc listopad sníženo na 350,- Kč.

Přeplatek 150,- Kč si můžete odečíst při prosincové platbě.

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu