Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Oznámení výsledku rozhodnutí o přijetí do MŠ

25.května 2023  |   Helena Korecká  |   204x  |  

V souladu s ustanovením § 34 odst. 2, 3, 5 a § 165 odst. 2 písm. b)

zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu

se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

bylo ve správním řízení Mateřské školy Koníček Železný Brod, příspěvkové organizace, zastoupené ředitelkou školy rozhodnuto takto:

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

17/23 Přijímá se od 1.9.2023

14/23 Přijímá se od 1.9.2023

06/23 Přijímá se od 1.9.2023

18/23 Přijímá se od 1.9.2023

01/23 Přijímá se od 1.9.2023

23/23 Přijímá se od 1.9.2023

02/23 Přijímá se od 1.9.2023

16/23 Přijímá se od 1.9.2023

19/23 Přijímá se od 1.9.2023

11/23 Přijímá se od 1.9.2023

03/23 Přijímá se od 1.9.2023

04/23 Přijímá se od 1.9.2023

12/23 Přijímá se od 1.9.2023

13/23 Přijímá se od 1.9.2023

10/23 Přijímá se od 1.9.2023

07/23 Přijímá se od 1.9.2023

08/23 Přijímá se od 1.9.2023

24/23 Přijímá se od 1.9.2023

 

Vyvěšeno dne: 25.5.2023

Helena Korecká

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 26. 5. 2023 v kanceláři ředitelky MŠ.

Informativní schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat 22. 6. 2023 od 16.00 hod. v MŠ.

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 1.9.2023
Změna e-mail adresy MŠ
Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace tímto sděluje, že ke dni 31.12.2023 bude ukončena platnost e-mailové adresy spec.mszb@volny.cz

S účinností od 1.1.2024 bude pro elektronickou komunikaci možné použít pouze e-mailovou adresu 
mskonicekzb@gmail.com

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
mskonicekzb@gmail.com
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu