Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Oznámení výsledku rozhodnutí o přijetí do MŠ

25.května 2023  |   Helena Korecká  |   102x  |  

V souladu s ustanovením § 34 odst. 2, 3, 5 a § 165 odst. 2 písm. b)

zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu

se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

bylo ve správním řízení Mateřské školy Koníček Železný Brod, příspěvkové organizace, zastoupené ředitelkou školy rozhodnuto takto:

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

17/23 Přijímá se od 1.9.2023

14/23 Přijímá se od 1.9.2023

06/23 Přijímá se od 1.9.2023

18/23 Přijímá se od 1.9.2023

01/23 Přijímá se od 1.9.2023

23/23 Přijímá se od 1.9.2023

02/23 Přijímá se od 1.9.2023

16/23 Přijímá se od 1.9.2023

19/23 Přijímá se od 1.9.2023

11/23 Přijímá se od 1.9.2023

03/23 Přijímá se od 1.9.2023

04/23 Přijímá se od 1.9.2023

12/23 Přijímá se od 1.9.2023

13/23 Přijímá se od 1.9.2023

10/23 Přijímá se od 1.9.2023

07/23 Přijímá se od 1.9.2023

08/23 Přijímá se od 1.9.2023

24/23 Přijímá se od 1.9.2023

 

Vyvěšeno dne: 25.5.2023

Helena Korecká

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně dne 26. 5. 2023 v kanceláři ředitelky MŠ.

Informativní schůzka rodičů přijatých dětí se bude konat 22. 6. 2023 od 16.00 hod. v MŠ.

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu