Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Evaluační systém

Helena Korecká  |   188x  |  

CÍL: OVĚŘOVAT A ZLEPŠOVAT KVALITU VEŠKERÉ ČINNOSTI VČETNĚ PODMÍNEK ŠKOLY

To, co dělám, je prospěšné dětem?
Bude to prospěšné školce?
Bude to prospěšné zaměstnancům?

Sledovat a porovnávat funkčnost TVP vzhledem k požadavkům RVP .1 krát za tři měsíce sledovat a hodnotit kvalitu práce pedagogických pracovníků školy, kontrolní a hospitační činnost, hodnocení na pedagogických poradách, provádět zápisy z pedagogických porad, sledovat a hodnotit kvalitu práce provozních zaměstnanců, kontrolní činnost, hodnocení na provozních poradách, provádět zápisy z provozních porad, průběžně sledovat a hodnotit podmínky materiální, hygienické, personální, podmínky psychohygienické, organizaci a provoz školy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdraví dětí, závěrečné roční hodnocení ŠVP, hodnocení spolupráce s jinými institucemi, hodnocení spolupráce s rodiči, hodnocení vlastní práce - ředitelka, výroční zpráva kontrola dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy, plnění pracovních náplní zaměstnanců školy.

TECHNIKY VYHODNOCOVÁNÍ

Záznamy o dětech, jejich hodnocení, vypracovávají učitelky v každé třídě- dle potřeby a vývoje dítěte od jeho nástupu do MŠ až po odchod do ZŠ ve speciálních třídách, hodnocení měsíční dle individuálních plánů, hodnocení tématických bloků, úpravy třídních vzdělávacích plánů, vypracovávají pani učitelky, po ukončení tématického bloku závěrečné hodnocení školního roku, celkové hodnocení ŠVP a třídních programů, úpravy a další zkvalitnění pro příští školní rok, třídní programy - zodpovídají p. učitelky. ŠVP a Výroční zprávu a hodnocení školy - zodpovídá ředitelka, hodnocení rodičů, forma dotazníků, respondenti anonymní, maximálně 7 otázek vyhodnocení, podněty pro další činnost, diskusní prostor na pedagogických poradách a provozních poradách, zavádění nových nápadů a námětů do praxe hospitační činnost ředitelka, paní učitelky.

7 x STOP

   1. VÝHRŮŽKÁM
   2. NEPŘIMĚŘENÝM POŽADAVKŮM
   3. NEREÁLNÝM SLIBŮM
   4. IRONIZOVÁNÍ
   5. HODNOTÍCÍM ODSUDKŮM, DIALOGY
   6. NEGATIVNÍM EMOCÍM
   7. ZAHNÁNÍ DÍTĚTE DO KOUTA

VYUŽÍVAT SOCIÁLNÍ PANTOMIMY A SOCIÁLNÍ PRVKY

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zveřejněno: 8.12.2020
Divadlo Koloběžka - náhradní termín

Vážení a milí rodiče, ve čtvrtek 10.12. od 8.30 hod. navštíví naši MŠ DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou O VESELÉM VÁNOČNÍM STROMEČKU.

Zveřejněno: 2.12.2020
Snížení úplaty za školné

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu MŠ a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, § 6 odst. 5, bude školné za měsíc listopad sníženo na 350,- Kč.

Přeplatek 150,- Kč si můžete odečíst při prosincové platbě.

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 17. června 2021
a svátek má Adolf.

Grafika - podkova
Anketa