Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Organizace vzdělávání

Helena Korecká  |   173x  |  

Charakteristika a vnitřní uspořádání tříd

1. třída "Sluníčka"

Učitelky: Ludmila Michlerová, Alena Strnadová

- děti ve věku 3 - 7 let

- naplněna do počtu 25 dětí

- výjimka z počtu dětí schválena zřizovatelem

2. třída "Srdíčka"

Učitelky: Kamila Šilhánová, Renata Vargová

- děti ve věku 3 - 6 let

- naplněna do počtu 25 dětí

- výjimka z počtu dětí schválena zřizovatelem

3. třída "Berušky" - speciální třída

Učitelky: Helena Havrdová, Helena Korecká

- děti ve věku 3 - 7 let, zařazeny na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC Liberec, PPP Jablonec nad Nisou)

- naplněna do počtu 14 dětí

- schválena Krajským úřadem v Liberci


SPECIFIKA PRÁCE VE SPECIÁLNÍ TŘÍDĚ

- učitelky mají ukončené vzdělání speciální pedagogiky

- menší kolektiv dětí

- třída určena převážně pro děti s logopedickou diagnózou

- vzdělávací práce probíhá se zřetelem na možnosti a schopnosti dětí i vzhledem k momentálnímu zdravotnímu stavu

- těžištěm je individuální práce s dítětem a práce v menší skupině dětí

- děti jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů, které paní učitelky vypracovávají vždy na 1 rok

- logopedická péče probíhá po celý den, ráno a odpoledne individuálně

- denně zařazujeme do činností kolektivní logopedické chvilky, provádíme dechová a artikulační cvičení, rozvíjíme slovní zásobu a komunikaci, dbáme na hygienu hlasového aparátu a hrajeme i sluchové hry

- plánujeme a provádíme dle potřeb dětí další reedukační, kompenzační a rehabilitační činnosti

- pro předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky je určen program „Předcházíme poruchám učení“ dle Brigitte Šindelářové, většinu cvičení a her realizují děti na počítači individuálně

- spolupracujeme:

s pediatrem Mudr. Slámová

se stomatologem Mudr. Krejčí

s neurologem Mudr. Matek

s logopedkou Mgr. Mileny Fleischmanová

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA

SPC pro děti s vadami sluchu a řeči Liberec

- pravidelné kontroly integrace v mateřské škole, pomoc při tvorbě a realizaci individuálních plánů

SPC pro děti mentálně postižené Jablonec nad Nisou

- preventivní psychologická vyšetření v mateřské škole, za přítomnosti rodičů, vyšetření školní zralosti, odklady školní docházky, kontroly integrace, pomoc při tvorbě a realizaci individuálních plánů

SPC pro děti s tělesným postižením Liberec

- pomoc při tvorbě individuálních plánů

LOGOPEDICKÁ PORADNA

- pro děti z naší MŠ

- poskytuje praktické ukázky nápravy logopedických vad za účasti rodičů

Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 14.1.2021
Nové webové stránky MŠ

Vítejte na nových stránkách naší mateřské školy. Jsme rádi, že jste zavítali právě k nám.


Zveřejněno: 8.12.2020
Divadlo Koloběžka - náhradní termín

Vážení a milí rodiče, ve čtvrtek 10.12. od 8.30 hod. navštíví naši MŠ DIVADLO KOLOBĚŽKA s pohádkou O VESELÉM VÁNOČNÍM STROMEČKU.

Zveřejněno: 2.12.2020
Snížení úplaty za školné

Vážení rodiče,

z důvodu přerušení provozu MŠ a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., v platném znění, § 6 odst. 5, bude školné za měsíc listopad sníženo na 350,- Kč.

Přeplatek 150,- Kč si můžete odečíst při prosincové platbě.

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
spec.mszb@volny.cz
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 17. června 2021
a svátek má Adolf.

Grafika - podkova
Anketa